Vikingeklubben Isbjørnen

Generalforsamling


  • Generalforsamlingen

 
Den årlige generalforsamling afholdes den 3. lørdag i januar og er den øverste myndighed i klubben. Mange medlemmer udviser interesse for at deltage i generalforsamlingen, og dermed have medindflydelse på klubbens hverdag og drift.
 
Ud over alle de faste dagsordenspunkter (formandsberetning, økonomi, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), behandler generalforsamlingen de sager, som bestyrelsen finder har særlig betydning for klubben, og dertil de forslag, som medlemmerne skriftligt anmoder om at få taget op.

 

Indkaldelse til:

Vikingeklubben Isbjørnens ordinære generalforsamling
 
Dato:           Lørdag den 19. januar 2019
Tidspunkt:    kl. 13.00
Sted:           Salen i Haraldslund Vand og Kulturhus, Kastetvej 83, Aalborg
 
Eventuelle forslag
  • skal være formanden i hænde senest d. 5. januar 2019
  • forslag kan afleveres skriftligt, i klubbens postkasse, Ralvej 14, med post til Jørgen Hedevang, Fyrrebakken 14 st.tv., 9000 Aalborg eller mailes til formand.isbjornen@gmail.com
Dagsorden
  • vil blive offentliggjort i klubben og på klubbens hjemmeside en uge før generalforsamlingen.
På valg
  • Kasserer Merete Holst Pallesen, genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem Hanne Fynbo, genopstiller ikke
  • Revisor John Pedersen, genopstiller
  • Revisor-suppleant, nyvælges
 
Aalborg, den 16. december 2018
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Vikingeklubben Isbjørnen | Ralvej 14 | 9000 Aalborg |