Vikingeklubben Isbjørnen

Optagelse


Optageperiode

 

Det vil fremgå af klubbens hjemmeside, hvornår det bliver muligt at tilmelde sig introduktionsmøder.


Man kan blive optaget som medlem i perioden fra 1. september og ca 5 uger frem (2020) via deltagelse i ét af en række introduktionsmøder, der typisk er fra kl. 19 til 21.

Optagelse baserer sig på vedtægternes bestemmelser om, at optag sker i efteråret indenfor perioden september til december. Bestyrelsen regulerer i helhold til vedtægterne medlemstilgangen, så nye medlemmer kan tages ind i en sådan takt, at både kommende og nuværende medlemmer kan nå at tilpasse sig.

 

Harmonisk medlemsudvikling

Isbjørnen lægger vægt på at kunne tage godt imod nye medlemmer og derved have en rolig og harmonisk medlemsudvikling.

Som medlem af klubben kan du bade hele året og frit benytte klubbens faciliteter naturligvis under overholdelse af vedtægterne, generalforsamlingernes beslutinger og bestyrelsens anvisninger.

Du kan blive medlem fra dit 18. år
.
 

Obligatorisk deltagelse i introduktionsmøde

Alle skal deltage i et introduktionsmøde for at blive optaget som medlem i klubben. På intro-mødet formidler klubben, formålet, hvordan man omgås, og den samlede kultur klubben ønsker at vedligeholde og fremme.

Introduktionsmøder afholdes typisk i klublokalet på Ralvej 14 i Vestre Fjordpark.

Der føres ikke ventelister, derimod åbnes hvert år på hjemmesiden, www.isbjornen.dk, den 1. august for tilmelding til de optagelsesgivende introduktionsmøder - se menupunktet, "Tilmelding til intro-møde"

Tidligere medlemmer kan med bestyrelsens accept genoptage medlemsskabet uafhængig af intro-møder, idet de forudsættes at kende klubbens regler og kultur.

 

Betaling ved tilmelding til intro-møde

 
Der betales ved tilmelding kr. 700 (2020): Deltafgelse i intro-møde udgør kr. 100, indmeldelsesgebyr inklusiv elektronisk adgangsarmbånde udgør kr. 200 og årskontingent (2019-20) udgør kr. 400.

Medlemskabet bliver aktivt efter din deltagelse i introduktionsmødet og således ikke fra betalingstidspunktet.


Ønskes medlemskab alligevel ikke efter intro-mødet returnerer klubben dig det forudbetalte indmeldelsesgebyr og årskontingentet.

Har du spørgsmål, find og skriv til medlemsansvarlig eller kasserer under KONTAKT.
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Vikingeklubben Isbjørnen | Ralvej 14 | 9000 Aalborg | CVR: 29749671