Vikingeklubben Isbjørnen

Sikkerhed


Informationsbrev 19.09.20
 
Kære Isbjørne!
 
Der er igen kommet opstramninger vedrørende færden i samfundet i forhold til Covid-19. Vi holder dog fortsat klubben åben, men under forudsætning af at nedenstående respekteres:
 
-Alle SKAL tjekke ind ved ankomst til klubben, således vi har styr på, hvem der har været i klubben på et givent tidspunkt. Dette for at kunne agere hurtigt og præcist ift. eventuelt smitteopsporing. Det er nok at bruge det blå armbånd en enkelt gang på en vilkårlig terminal. Er man flere, der følges ad, er det altså hver enkelt medlem, der skal aktivere sit armbånd. Har man glemt sit armbånd er der ikke adgang til klubben.
-Vi opfordrer kraftigt til at alle benytter håndsprit ved ankomst til klubben. Spritdispensere til ophængning ved indgange er bestilt. Der er ophængt dispensere udendørs, og stillet sprit frem indendørs.
-Der må ikke benyttes hårtørrer i omklædningsrummene – heller ikke hvis man har sin egen med. Dette med begrundelse i, at en hårtørrer spreder luften rundt i hele rummet.
-Der er fortsat rengøring dagligt, hvor alle håndtag og flader bliver afsprittet. Vi opfordrer dog til at medlemmer supplerer rengøringen i omklædningsrummene i løbet af dagen.
-Det er fortsat ikke tilladt at benytte service fra køkkenet i klublokalet. Har man glemt egen service, vil det fremover være muligt at benytte engangsservice, som bliver sat frem i køkkenet.
-Antalsbegrænsning i alle lokaler skal overholdes – også i saunaen. Det er absolut essentielt, at vi hjælper hinanden med at overholde dette, hvis vi fortsat skal kunne holde klubben åben i denne tid. Vi er klar over, at det kan betyde, at man ikke kan komme i sauna efter en dejlig tur i fjorden. Vi opfordrer til, at hvert enkelt medlem afkorter sin tid i saunaen, hvis der er mange medlemmer i klubben. Ligesom hvert enkelt medlem må indstille sig på, at det ikke altid vil være muligt at benytte saunaen ved besøg i klubben. Er omklædningsrummene fyldte opfordrer vi til at klæde om i haven samt bruse sig i haven.
-Vi havde håbet at kunne afholde Koldstartsfesten – om ikke andet under alternative omstændigheder. Det ser vi os ikke i stand til under givne omstændigheder, og må derfor aflyse den. Hvorvidt det bliver muligt at afholde julefrokosten, er det endnu for tidligt at vurdere. Der vil komme en udmelding om dette senere.
 
Dette er selvsagt ikke den informationsmail vi havde håbet på at kunne udsende på nuværende tidspunkt, men som udviklingen i samfundet er, ser vi det nødvendigt at alle hjælper hinanden i klubben med at overholde ovenstående samt, hvad der bliver sat op af opslag i klubben.
 
Det vil fortsat være muligt at få besvaret spørgsmål lørdage kl. 10-11 i klublokalet, hvor én fra bestyrelsen vil være til stede. Alternativt er man meget velkommen til at skrive til formand.isbjornen@gmail.com.
 
De bedste badehilsner
 
Bestyrelsen
 
 
 
 
RETNINGSLINJER FOR BRUG UNDER COVID-19
 

Kære Isbjørne.

Sommerperioden i Isbjørnen lakker mod enden og højsæsonen starter så småt. 300 nye medlemmer er lige om lidt ivrige efter at komme til at deltage i bade- og klublivet. De 300 pladser var i øvrigt væk på 5 minutter, så det vidner om fortsat stor interesse for at blive medlem i vores dejlige klub. Vi glæder os til at tage godt imod dem – i første omgang til intro-aftener i klubben kl. 19.00-20.00 den 2/9, 7/9, 10/9, 16/9 samt kl. 13.00-14.00 den 26/9. Vi planlægger at afholde introduktionerne til klubben i haven, alternativt i fælleslokalet hvis vejret ikke tillader det.

Vi har gennem sommerperioden måtte leve med restriktioner grundet Covid-19. Det er et nødvendigt onde for os såvel som andre steder i samfundet. Vi oplever heldigvis, at vi er gode til at tage hensyn til hinanden og til at overholde de regler, der er meldt ud omkring antal og adfærd i klubben. Vi har ikke oplevet smittetilfælde blandt medlemmer i klubben. Dog er der en lille bøn fra rengøringen: De oplever at servicen fra køkkenet bliver brugt og vasket op i hånden. Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og grunden til at køkkenskabe er afspærret.  Al service skal være engangs eller medbragt hjemmefra – der må ikke benyttes service, glas/kopper og bestik fra køkkenet. 

Efter aftale med Aalborg Kommunes Fritidsforvaltning har vi besluttet at ændre på det midlertidige regelsæt for brug af klubben. Der vil således fra mandag den 24/8 kl. 6.00 gælde følgende:

  • Det maksimale antal medlemmer i saunaen må ikke overstige 20 personer
  • Det maksimale antal i hvert omklædningsrum må ikke overstige 15 (der henvises til omklædning i haven, hvis der ikke er plads i omklædningen).
  • Det maksimale antal i klublokalet må ikke overstige 30.
  • Det maksimale antal på broen må ikke overstige 10.
  • Gus kan genoptages, men udelukkende som svingfri gus, hvilket vil sige, at der ikke må benyttes håndklæder, vifter mm. til at fordele luften i saunaen. Gusmestrenes anvisninger skal følges, både i forhold til antalsbegrænsning samt hensyn til kødannelse ind og ud af saunaen. Der skal minimum holdes afstand på 1 m til hinanden på bænkene.
  • Vi fastholder det maksimale antal i haven på 50.

Ovenstående regelsæt er midlertidig og kan ændres med kort varsel, alt efter hvordan situationen udvikler sig lokalt. Vi opfordrer stadig til ikke at komme i klubben, hvis man på nogen måde føler sig sløj, ligesom vi opfordrer til god håndhygiejne og til at holde afstand. Der vil i løbet af kort tid blive ophængt automatiske spritdispensere ved indgangene, og der bliver dagligt gjort rent på alle kontaktflader. 

Ved eventuelt smitteudbrud hos et medlem, der har opholdt sig i klubben vil vi straks melde tidspunktet for medlemmets (anonymiseret) færd i klubben ud på mail samt kontakte de medlemmer direkte, der har været i klubben på samme tidspunkt. Vi kan derfor stoppe en eventuel smittekæde meget hurtigt.

 

Da vi har været nødt til at begrænse antallet af medlemmer i de enkelte lokaler i klubben, samtidig med at vi går imod højsæson, ser vi os nødsaget til i en midlertidig periode ikke at tillade:

  • prøvebadere
  • gæster fra andre klubber
  • at man kan medtage børn søndage fra 13-17.

 

Disse begrænsninger vil være gældende indtil vi igen kan benytte klubben under normale vilkår. Vi vil rigtig gerne, at alle hjælper med at overholde dette. Oplever vi gæster i klubben alligevel, har ethvert medlem ret til at bede vedkommende om at forlade klubben. Dette har både baggrund i de antalsmæssige begrænsninger i lokalerne, samt at vi ikke har mulighed for at foretage smitteopsporing, hvis ikke-medlemmer er i klubben.

Forsamlingsforbuddet på de 100 personer blev desværre ikke hævet i fase 4 som forventet. Som skrevet i tidligere informationsmail havde vi håbet på at kunne sparke sæsonen i gang med pølsevogn, Thy-pilsner og festlige toner. Det finder vi ikke forsvarligt under nuværende forhold. Forsamlingsforbuddet giver os også problemer i forhold til afholdelse af både koldstartsfest og julefrokost. Der vil komme udmelding om dette senere.

Kommentarer til ovenstående vil vi rigtig gerne have på mail og gerne til formand.isbjornen@gmail.com. Vi minder samtidig om, at Facebooksiden Medlemmernes Forum lige præcis er et medlemsforum. Spørgsmål og kommentarer på denne side bliver ikke besvaret fra bestyrelsen, men gerne via mail eller lørdage i kontortiden 10-11.

De bedste badehilsner

Bestyrelsen

 

 


 
 

  • Sikkerhed
Badning og ophold i klubbens område sker på eget ansvar. Bad med omtanke af hensyn til din egen og andre medlemmers sikkerhed. Vind- og strømforhold kan gøre fjorden uforudsigelig og farlig. Vi anbefaler altid at gå mindst to i fjorden samtidigt. 

Ved indgangen til saunaen  er der placeret en redningskrans, og i klubhuset findes en forbindskasse.

 
 
Hjertestarter er placeret i synligt skab på sydsiden af Vestre Fjordparks Bygning 6 - Livredderhuset.
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Vikingeklubben Isbjørnen | Ralvej 14 | 9000 Aalborg |